Venkovní skříňky

Pojmem venkovní skříňky jsou označovány zejména informační vitríny menších rozměrů, tj. jsou vyrobeny pro menší počet archů formátu A4 a s jemnějším profilem a hloubkou.

Venkovní skříňky se častokrát umisťují i v interiérech budov nebo bytových domů. Menší materiálová náročnost a rozměry se projevují v nižší ceně, co dělá tento typ vitrín dostupnějším i pro menší zájmová sdružení a bytová společenství. Venkovní skříňky jsou ideální typ informační vitríny menších rozměrů.